Cyborger och kvinnor

Våren 2018 skrev jag klart min 115 sidor långa masteruppsats i filmvetenskap som handlade om myten kring “den perfekta kvinnan” där jag fokuserade på tre filmer i vilka Scarlett Johansson porträtter en artificiell kvinna. För ungefär ett år sedan då jag var “mellan jobb” satt jag och kortade ner, översatte och finputsade text och argument och förvandlade uppsatsen till en artikel. Nu såhär ett år efter har texten blivit ännu mer finputsad av mig och Anna Backman Rogers (min gamla filmvetenskapslärare och grundare till tidskriften MAI: Feminism & Visual Culture) och publicerad i tidigare nämnd tidskrift. Min första publikation! Texten går att läsa i sin helhet här.

Posted in All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *