Come walk with me


Har försökt skriva min hemtenta hela dagen. Känns som om min hjärna lägger av någon gång på eftermiddagen och sen får jag inte in något i huvudet av det jag läser.
Kan i alla fal glädja mig åt en bra ny låt från M.I.A.

Posted in All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *