Save me from yesterday


Det här är väl det mest produktiva jag har åstadkommit idag.
Världen känns ju lika upp och ned som jag själv.

Posted in All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *