Maybe it´s just me, but sometimes it´s impossible to breath.

Mig kan man ha det bra med ett tag
Jag kan lyssna, förstå och trösta
Men när man väl har tröttnat,
hittat nån bättre, kan man bara bryta upp.
För det spelar ju ingen roll,
när man förlorar någon
som man inte behöver,
när man förlorar någon
som inte betyder någonting alls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *